SHKOLLA E MESME PROFESIONALE ,, SHTJEFEN GJEQOVI ,, PRISHTINE